Parameter: Gruppe til brug ved hentning af forsidebilleder

Datatype:
Tekst (Gruppe)
Må være tomt:
Ja
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Parameteren styrer gruppe til forsideservicen.

Tip: Der anvendes DBCs webservice, og værdien til denne parameter kan derfor forventeligt også findes i konfiguration i biblioteksystemet eller netpunkt. Denne værdi er typisk bibliotekets ISIL-nummer.

Parameteren er en ud af tre autentificeringsparametre, der skal angives for at kunne benytte forsideservicen i forbindelse med fremfinding. De to resterende parametre, der skal angives, er Adgangskode til brug ved hentning af forsidebilleder samt Brugernavn til brug ved hentning af forsidebilleder.

Hvis parameteren ikke er sat, er forsideservicen ikke tilgængelig.