Parameter: Automatisk handling, når et materiale er sendt til central sortering fra en opstillingsgruppe

Datatype:
Kassationskode
Må være tomt:
Ja
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Parameteren styrer den handling, den automatiske fejlretning foretager på materialer, der sendes til central sortering fra en opstillingsgruppe.

Hvis parameteren er sat, kasseres materialet med valgte kassationsårsag.

Hvis parameteren ikke er sat, registreres materialet "sat på plads" på filialen.