Rapport: Beholdning i opstillingsgrupper på tværs af filialer

Viser en række beholdningsmæssige oplysninger om hver opstillingsgruppe for de aktive konfigurationer på det tidspunkt rapporten genereres.

Der kan vælges et udsnit af filialerne, og der kan angives en søgestreng for opstillingsgruppernes navne. Det er også muligt kun at medtage opstillingsgrupper, der er i overskud eller underskud.

Der hvor opstillingsgruppens beholdning ligger udenfor min. eller max. fremhæves tallet i PDF-rapporten med rødt.


Parametre


Output


Kolonner