Rapport: Fejlede forsøg på logon

Viser fejlede forsøg på at logge på systemet for en given periode. Rapporten viser af sikkerhedshensyn ikke det brugernavn, der blev forsøgt logget på med, hvis brugernavnet var ukendt.

Bemærk: Systemet rydder løbende op i data om de foretagne handlinger. Der vil derfor ikke kunne fremsøges oplysninger længere bagud end defineret af parameteren "Antal dage log gemmes".

Parametre


Output


Kolonner