Rapport: Sorteringsoversigt

Denne rapport giver en opsummering af de sorteringer, der er foregået i en periode.

Rapporten er en sammentælling af de enkelte hændelser, der kan ses i rapporten "Sorteringsdetaljer".

Optællingen opdeles på de enkelte afkast og evt. opdeling af trækningsperioden i mindre delperioder.

For hver sorteringshændelse er det beregnet, om materialet blev frataget i forbindelse med sorteringen. I denne sammenhæng tæller kun fratagninger, der forekom inden for få sekunder før eller efter sorteringen.

OBS! Dele af datagrundlaget for denne rapport er resultatet af en natlig beregning. Data for indeværende døgn er derfor ikke nødvendigvis til stede eller kan være ufuldstændigt.

Parametre

Output

Kolonner