Rapport: Bevægelser for opstillingsgrupper i en periode

Denne rapport lister de enkelte materialebevægelser ind og ud fra en eller flere opstillingsgrupper i en periode.

Bemærk: Materialers skift mellem opstillingsgrupper af samme navn (f.eks. ved aktivering af en filialkonfiguration) medregnes ikke. Skifter opstillingsgruppen derimod navn, regnes dette for en bevægelse ud fra den tidligere opstillingsgruppe og ind i den nye opstillingsgruppe.

Bemærk: En materialeflytning fra én opstillingsgruppe til en anden vil fremgå to gange i rapporten, hvis begge opstillingsgrupper er inkluderet i rapporten.

OBS! Dele af datagrundlaget for denne rapport er resultatet af en natlig beregning. Data for indeværende døgn er derfor ikke nødvendigvis til stede eller kan være ufuldstændigt.

Parametre

Output

Kolonner