Rapport: Ophold på lokaliteter i en periode

Denne rapport lister de enkelte materialer, der var placeret på en eller flere lokaliteter i løbet af en periode.

Rapporten indeholder for hvert materiale tidspunkterne for den foregående og den efterfølgende handling i henhold til materialets historik – bemærk, at dette ikke nødvendigvis er en flytning, men kan være f.eks. en opdatering fra bibliotekssystemet.

Et materiale inkluderes, hvis det har været placeret på lokaliteten i hele eller dele af den angivne periode. Et materiale kan godt fremgå flere gange på samme lokalitet – enten fordi det har været flyttet ud og tilbage igen, eller fordi der har været en anden hændelse på materialet, mens det har været placeret på lokaliteten.

OBS! Dele af datagrundlaget for denne rapport er resultatet af en natlig beregning. Data for indeværende døgn er derfor ikke nødvendigvis til stede eller kan være ufuldstændigt.

Parametre

Output

Kolonner