Introduktion til IMS Skannerstyring

Denne introduktion giver et overblik over den generelle funktionalitet i IMS Skannerstyring appen til Android telefoner og tablets.

Introduktionen er opdelt i følgende afsnit:

Bemærk: Applikationen kræver at mobildata er slået til for at virke.


Første opstart

Første gang applikationen startes, skal der vælges, hvilken enhed man vil tilslutte.

Først vælger man en enhed ved at bruge Vælg enhed knappen. Hvis den valgte enhed er beskyttet med en adgangskode, skal denne indtastes i feltet nedenunder.


Valg af enhed

Listen viser de trådløse netværk, telefonen kan opfange. Denne liste er delt op i kendte og ukendte enheder.

Den nuværende valgte enhed vil blive vist i toppen. Hvis man trykker på en enhed eller baren i toppen vil listen lukkes, og den valgte enhed blive brugt.

Hvis enheden er markeret med et symbol med en lås listen, er enheden beskyttet med en adgangskode.

Bemærk: Listen viser alle Wi-Fi enheder i nærheden. Dette betyder, at ikke kun skannere men også normale trådløse netværk vil optræde på listen.


Start og stop

Når der er valgt en enhed, kan tilslutningen startes med start/stop knappen til højre.

Status for oprettelse af forbindelsen vises nedenunder.

Når tilslutningen startes, kan der afhængig af Android-versionen dukke en dialog op, som spørger om tilladelse at forbinde til enheden. Dette skal godkendes.

Når der er oprettet forbindelse til enheden, kan skærmbilledet skjules ved at trykke på "Tilbage".

Skanninger vil nu løbende blive sendt til IMS mobilklienten.


Notifikationsbarens funktionalitet

Når appen kører, vises et ikon i toppen af skærmen i statusbjælken. Symbolet giver overordnet status for forbindelsen til enheden.

Ved at trække ned fra toppen af skærmen vises listen af notifikationer med mulighed for at se status og start/stop af forbindelsen til enheden.

Ved at trykke på den lille pil øverst til højre i notifikationen foldes der ud og der vises et kryds, der bruges til at lukke appen helt ned.


Indstillinger

Menuen kan tilgås under opsætning og før start af skanneren. Mens skanneren kører, er denne menu aflåst.

Under indstillinger kan tilslutnings- og destinations-informationerne, samt følsomheden på skanneren ændres.


Følsomheds-skalaen går fra laveste til højeste, hvor lav betyder tættere på skanneren, og høj betyder længere væk.

Vælges "Ingen" i følsomhed, så slås følsomhedsstyringen helt fra, og det er derfor muligt at fange RFID-labels, som anses for ikke at være indenfor følsomheds-skalaen.


Tilslutningsinformationen er den information, der bruges til at tilslutte skannerenheden, mens destinationsinformationen er der, hvor skannerens læsninger bliver sent hen (mobilenheden). Knappen sætter værdierne til skannerens fabriksindstillinger.