Registreringer på mobilklienten

En del af mobilklientens funktioner virker ved, at brugerens handlinger i første omgang blot registreres på den mobile enhed, for så derefter at blive sendt til IMS serveren. Denne lokale registrering sikrer at mobilklienten i de fleste situationer kan bruges uden at have adgang til det trådløse netværk hele tiden, så brugeren ikke sinkes i sit arbejde. Den lokale registrering sker eksempelvis når materialer flyttes til en lokalitet eller en transportenhed, når materialer sættes på plads, når materialer fremfindes eller når der skiftes status på en transportenhed.

For at sikre at IMS har det mest retvisende billede af tingenes tilstand, så vil mobilklienten forsøge at sende registreringerne til serveren med det samme handlingen er afsluttet. Dette sker i automatisk i baggrunden uden at brugeren skal gøre yderligere. Hvis det ikke lykkes at sende registreringerne, så forsøger mobilklienten blot igen efter et kort stykke tid.

Brugeren har generelt ikke indflydelse på den automatiske afsendelse af registreringer. Dog er den bruger, der har lavet handlingerne, den eneste, der reelt kan sørge for, at IMS får de informationer registreringerne indeholder. Derfor er afsendelse af registreringer en integreret del af ’log af ’-proceduren, og brugerens eneste mulighed for selv at sætte aflevering af registreringer i gang er netop at logge af. Hvis der ligger registreringer på mobilklienten, som ikke kan afleveres, når brugeren logger af, så opfordres brugeren til at sikre forbindelse til netværket inden arbejdet med mobilklienten afsluttes helt.

Automatisk afsendelse af registreringer

Den automatiske afsendelse af registreringer til IMS serveren sker uden at brugeren skal gøre noget. Brugeren kan dog se status for den automatiske afsendelse i notifikationslinjen helt øverst på skærmen (se evt. Introduktion til IMS mobilklient - Registreringer).

Når en registrering laves, så sendes den med det samme, og hvis afsendelsen går godt, så venter den automatiske afsendelse blot indtil næste registrering laves.

Hvis en registrering ikke kan afleveres, bliver den lagt i kø til senere afsendelse. Så længe der er registreringer i kø, så vil mobilklienten automatisk forsøge at sende disse med regelmæssige intervaller

Den automatiske afsendelse kan ske med tre forskellige intervaller:

Hvis der laves en ny registrering, mens der er en kø, så lægges den nye registrering blot bagerst i køen, og afsendelsen venter til næste automatiske afsendelse.

Hvis der er en fejl i en registrering, så lægges den ikke i kø, men gemmes indtil næste gang en bruger logger på IMS, hvorefter den sendes på ny.