Parameter: Starttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer

Datatype:
Tidspunkt (hh:mm)
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Starttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer. Tilsvarende findes en parameter til at konfigurere et sluttidspunkt.

Tidspunktet kan vælges ved hjælp af to valglister - en med timer (0-23) og en med minutter i 5 minutters intervaller (0-55)

Tidsvinduet kan aktiveres/deaktiveres med følgende parameter.