Beskrivelse af IMS-parametre

En stor del af IMS' adfærd styres ved hjælp af parametre. Disse parametre kan sættes på flere forskellige niveauer:

Den enkelte parameter kan være angivet på flere niveauer. Det er dog ikke alle parametre, der kan anvendes på alle niveauer.

Effektivt vil parameterens værdi fra det lavest mulige niveau anvendes. Hvis der ikke er sat en værdi dér, henter IMS automatisk værdien fra et højere niveau. Det vil sige, at hvis værdien ikke er sat på materialedefinitionen, hentes værdien fra opstillingsgruppen. Er værdien heller ikke sat på opstillingsgruppen, hentes værdien fra filialparametrene, og hvis der ikke er sat en værdi på filialniveau, anvendes værdien fra systemniveau.

For alle niveauer gælder, at redigering af parametrenes værdier foregår gennem web-klienten.

Nedenstående tabel viser de forskellige parametre, systemet anvender, samt hvilke niveauer de kan sættes på.

Parameter Kan sættes på niveau
System Filial Opstillings-gruppe Definition
Sikkerhed
Maks. total antal forsøg på login Ja
Maks. antal forsøg på login Ja
Varigheden af midlertidig blokering af brugernavn Ja
Maks. gyldighed af en login-session Ja
Maks. tid uden aktivitet på login-session Ja
Adgangskode gyldighedsperiode Ja
Adgangskode genbrugsbegrænsning Ja
Kun én session tilladt pr. brugernavn Ja
Minimumslængde for adgangskoder Ja
Antal dage log gemmes Ja
Opstillingsgruppe defaults
Default meter-min Ja Ja Ja
Default meter-maks Ja Ja Ja
Default eksemplar-min for skønlitteratur (børn) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-min Fælles for alle eksemplar-min
Default eksemplar-maks for skønlitteratur (børn) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-maks Fælles for alle eksemplar-maks
Default eksemplar-min for faglitteratur (børn) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-min Fælles for alle eksemplar-min
Default eksemplar-maks for faglitteratur (børn) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-maks Fælles for alle eksemplar-maks
Default eksemplar-min for musik (børn) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-min Fælles for alle eksemplar-min
Default eksemplar-maks for musik (børn) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-maks Fælles for alle eksemplar-maks
Default eksemplar-min for "ukendt" (børn) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-min Fælles for alle eksemplar-min
Default eksemplar-maks for "ukendt" (børn) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-maks Fælles for alle eksemplar-maks
Default eksemplar-min for skønlitteratur (voksen) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-min Fælles for alle eksemplar-min
Default eksemplar-maks for skønlitteratur (voksen) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-maks Fælles for alle eksemplar-maks
Default eksemplar-min for faglitteratur (voksen) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-min Fælles for alle eksemplar-min
Default eksemplar-maks for faglitteratur (voksen) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-maks Fælles for alle eksemplar-maks
Default eksemplar-min for musik (voksen) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-min Fælles for alle eksemplar-min
Default eksemplar-maks for musik (voksen) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-maks Fælles for alle eksemplar-maks
Default eksemplar-min for "ukendt" (voksen) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-min Fælles for alle eksemplar-min
Default eksemplar-maks for "ukendt" (voksen) Ja Ja Fælles for alle eksemplar-maks Fælles for alle eksemplar-maks
Materialetykkelser
Default materialetykkelse Ja
Default sidetykkelse Ja
Default omslagstykkelse Ja
Automatisk fejlretning
Tidsfrist for auto. handling, når et materiale er sendt til centr. sort. fra res. hylde Ja
Automatisk handling, når et materiale er sendt til central sortering fra en reserveringshylde Ja
Tidsfrist for automatisk handling, når et materiale er sendt til central sortering fra en opstillingsgruppe Ja
Automatisk handling, når et materiale er sendt til central sortering fra en opstillingsgruppe Ja
Tidsfrist for auto. handling, når et materiale er sendt til central sortering Ja
Automatisk handling, når et materiale er sendt til central sortering Ja
Tidsfrist for auto. handling, når et materiale er placeret på en ikke direkte anvendt lokalitet Ja Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for materialer registreret "på plads" uden opst.grp. match Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for materialer med fast tilhør placeret på et mat.hotel Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for materialer placeret på en lokalitet til en opst.grp. Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for materialer uden bestilling placeret på en res.hylde Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for fratagne materialer på en ikke-res.hylde lokalitet Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for fratagne materialer registreret "på plads" Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for fjernlånte materialer registreret "på plads" Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for materialer placeret i aktive udstillingsforløb uden udst.grp. match Ja
Tidsfrist for fejlretningsordrer for materialer i opstillingsgrupper i uoverensstemmelse med kategorikonsekvensen Ja
Sprog til fejlretningsordrer Ja
Automatisk opfyldning
Foretræk egen filial ved opfyldning af udstillinger Ja
Foretræk materialehoteller ved opfyldning af udstillinger Ja
Startdato for automatisk opfyldning af materialer Ja
Grænseværdi for automatisk opfyldning fra hotel Ja Ja Ja
Automatisk opfyldning tager de nyeste materialer først Ja Ja
Anvisning på materialer ved opfyldningsordrer Ja
Automatisk rotation
Antal dage materialer skal "stå stille", før der dannes rotationsordrer Ja Ja
Maksimalt antal rotationsordrer pr. filial Ja Ja
Tillad filial som destination for rotationsordrer Ja Ja
Mobil / fremfinding
Antal dage før materialeplejeordrer automatisk slettes Ja
Antal dage før manuelle listeordrer automatisk slettes Ja
Advarsel ved tvivlsomme materialeflytninger på mobilen Ja Ja
Tillad flytning af transportenhed til lokalitet Ja
Tillad flytning af transportenhed til anden transportenhed Ja
Udelad fremfinding i utilgængelige transportenheder Ja Ja
Udelad fremfinding i lukkede opstillingsgrupper Ja Ja
Udelad fremfinding i lukkede udstillingsforløb Ja Ja
Materialer til bestillinger markeret "Specialhåndtering" holdes adskilt Ja Ja
Tillad datoafgrænsning ved fremfinding Ja Ja
Tillad efter-afgrænsning ved fremfinding Ja Ja
Tillad destinationen “udstilling” ved fremfinding Ja
Tillad fremfinding til lukkede filialer Yes Yes
Foretræk fremfinding på afhentningsfilialen Ja Ja
Prioritering til fremfinding Ja Ja
Antal dage før ny fremfindingsfilial vælges Ja Ja
Antal dage før ny fremfindingsfilial vælges - på afhentningsfilialen Ja Ja
Skift fremfindingsfilial efter mandag Ja Ja
Skift fremfindingsfilial efter tirsdag Ja Ja
Skift fremfindingsfilial efter onsdag Ja Ja
Skift fremfindingsfilial efter torsdag Ja Ja
Skift fremfindingsfilial efter fredag Ja Ja
Skift fremfindingsfilial efter lørdag Ja Ja
Skift fremfindingsfilial efter søndag Ja Ja
Anvend forsidebilleder Ja
Tillad midlertidig beskyttelse af materiale mod reduktion Ja
Antal dage før midlertidig beskyttelse af materiale mod reduktion udløber Ja
Bestillinger fremfindes altid til “Central sortering” Ja Ja
Anvisning / sortering
Vægt til brug ved vægtet lodtrækning Ja Ja
Central sorter filial Ja
Automatiske ruter Ja
Sorteringsfilial indgår i grovsortering Ja Ja
Direkte anvisning er låst Ja
Tillad anvisning af faste materialer til lukkede opstillingsgrupper Ja Ja
Central sorter filial anvendes kun til sortering Ja
Default anvisningsafdeling for nye udstillingsforløb Ja
Antal dage i forvejen opfyldning af udstillinger starter Ja Ja
Antal dage i forvejen opfyldning af udstillinger slutter Ja Ja
Anvend simpel anvisning Ja
Tillad sammenblanding af "opsætning" og "reserveringshylde" Ja Ja
Tillad sammenblanding af "opsætning" og "specialhåndtering" Ja Ja
Tillad sammenblanding af "opsætning" og "udstilling" Ja Ja
Tillad sammenblanding af "reserveringshylde" og "specialhåndtering" Ja Ja
Tillad sammenblanding af "reserveringshylde" og "udstilling" Ja Ja
Tillad sammenblanding af "specialhåndtering" og "udstilling" Ja Ja
Antal dage der kigges bagud for at finde titlers ophold på filialer Ja
Fordel materialer til filialer, der ikke har haft titlen stående for nyligt Ja
Filialkonfigurationer
Anvend udskudt aktivering af filialkonfigurationer Ja Ja
Starttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer Ja
Sluttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer Ja
BS
Kategorikonsekvens for automatisk oprettede kategorier Ja
Default kategori for nye titler Ja
Kassationskode anvendt ved "ikke fundet" Ja
Kassationskode anvendt ved mobil kassation Ja
Automatisk oprettelse af lokalitet ved automatisk oprettelse af sorteringspunkt Ja Ja
Automatisk oprettelse af lokalitet ved automatisk oprettelse af afkast Ja Ja
Frakoblingsstatus for automatisk oprettede afkast Ja Ja
Tilkoblingsstatus for automatisk oprettede afkast Ja Ja
Brug lang placeringtekst i notifikationer om materialer klar til afhentning Ja
Materialer på lokaliteter med anvendelsestype "<ikke direkte anvendt>" notificeres som tilgængelige Ja Ja
Materialer på lokaliteter med anvendelsestype "Opstillingsgruppe" notificeres som tilgængelige Ja Ja
Materialer på lokaliteter med anvendelsestype "Kaotisk opstilling - Reserveringshylde" notificeres som tilgængelige Ja Ja
Materialer på lokaliteter med anvendelsestype "Kaotisk opstilling - Udstilling" notificeres som tilgængelige Ja Ja
Materialer på lokaliteter med anvendelsestype "Kaotisk opstilling - Opbevaring" notificeres som tilgængelige Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Opstillingsgruppe - ikke magasin" i placeringsopslag Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Opstillingsgruppe - magasin" i placeringsopslag Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Tilgængelig transportenhed" i placeringsopslag Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Utilgængelig transportenhed" i placeringsopslag Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Reserveringshylde" i placeringsopslag Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Udstilling" i placeringsopslag Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Opbevaring" i placeringsopslag Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Ulovligt placeret" i placeringsopslag Ja Ja
Inkluder materialer med placeringstype "Lukket opstillingsgruppe" i placeringsopslag Ja Ja
Lang placeringstekst for materialer i en opstillingsgruppe indeholder stien af lokaliteter ned til opstillingsgruppen Ja
Send opdatering til BS, når et materiale bliver ikke-frataget Ja
Overordnede filialspecifikke ting
Faste materialer aldrig på hotel Ja
Foretrukket materialehotel for faste materialer Ja
Filialen er et materialehotel Ja
Materialehotel prioritering Ja
Luk filial og angiv dato for genåbning (dato) Ja
Automatisk livscyklushåndtering
Minimum andel materialer, der skal have samme værdi, før værdien bruges i titelstatistikken Ja
Antal dage der kigges bagud på titler med klassifikationsgruppe "Skønlitteratur" Ja
Antal dage der kigges bagud på titler med klassifikationsgruppe "Faglitteratur" Ja
Antal dage der kigges bagud på titler med klassifikationsgruppe "Musik" Ja
Antal dage der kigges bagud på titler med klassifikationsgruppe "Ukendt" Ja
Minimum antal udlånbare eksemplarer efter reduktion Ja
Skift kategorier Ja
Opret reduktionsordrer Ja
Kassationskode til reduktionsordrer Ja
Reducér flydende materialer før faste materialer Ja
Antal eksemplarer på filialen, der beskyttes mod reduktion Ja Ja
Prioriter reduktion af materialer med størst akkumuleret udlånsperiode Ja
Flydkonfiguration
Automatisk opdatering af flydkoder Ja