Parameter: Default meter-min

Datatype:
Numerisk (enhed: %)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
100
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver en default for minimale beholdning i en opstillingsgruppe målt i procent af det samlede antal hyldemeter.

Sættes værdien f.eks. til 30, vil systemet betragte opstillingsgruppen som værende i akut underskud, hvis beholdningen i opstillingsgruppen kommer under 30% af dens kapacitet.

Værdien kan sættes på system- eller filialniveau, men den kan også angives mere specifikt for den enkelte opstillingsgruppe.