Parameter: Tillad efter-afgrænsning ved fremfinding

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om det ved fremfinding med mobilklienten er muligt at angive en tidsmæssig efter-afgrænsning af ordrerne.

Sættes denne parameter til "Nej", er det kun muligt at angive en tidsmæssig før-afgrænsning.