Parameter: Tillad datoafgrænsning ved fremfinding

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om det ved fremfinding med mobilklienten er muligt også at angive en dato ved tidsmæssig afgrænsning af ordrerne.

Sættes denne parameter til "Nej", er det kun muligt at angive et tidspunkt inden for indeværende døgn.