Parameter: Tillad destinationen “udstilling” ved fremfinding

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om det ved fremfinding med mobilklienten er muligt at fremfinde materialer til egen udstilling.

Sættes parameteren til “Ja”, vil materialer, der skal udstilles lokalt, få destinationen “Udstilling” ved fremfinding.

Sættes parameteren til “Nej”, vil materialer, der skal udstilles lokalt, få destinationen “Central sortering” ved fremfinding.