Parameter: Lang placeringstekst for materialer i en opstillingsgruppe indeholder stien af lokaliteter ned til opstillingsgruppen

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver om, den lange placeringstekst for materialer i en opstillingsgruppe, skal inkludere stien af lokaliteter ned til opstillingsgruppen.

Hvis parameteren er "Ja", sendes den fulde sti fra filialens "rod" ned til opstillingsgruppen, f.eks. "Nordborg Bibliotek/Børn/REOL013/BØRFAN e - j?".

Hvis parameteren er "Nej", sendes kun selve opstillingsgruppens navn, f.eks. "BØRFAN e - j?".

Bemærk: Hvis denne parameter ændres, vil der blive sendt notifikationer til BS for alle materialer i en opstillingsgruppe. Da dette kan involvere et stort antal materialer, vil denne udsendelse blive foretaget i en natlig kørsel.