Parameter: Maks. total antal forsøg på login

Datatype:
Numerisk (enhed: antal)
Minimum værdi:
1
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver det totale antal mislykkede forsøg på login (forkert adgangskode), før brugernavnet blokeres permanent.

Når brugernavnet er blevet blokeret, kan det kun åbnes af en systemadministrator.

Bemærk, at forsøg på login, mens brugeren er midlertidig blokeret, ikke tælles med i det totale antal forsøg.