Parameter: Adgangskode genbrugsbegrænsning

Datatype:
Numerisk (enhed: antal skift)
Minimum værdi:
0
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver, hvor mange skift af adgangskoder en bruger skal foretage, før en tidligere anvendt adgangskode må anvendes igen.

Sættes parameteren f.eks. til 10, må en adgangskode således ikke genbruges, før brugeren har haft 10 andre adgangskoder.