Parameter: Adgangskode gyldighedsperiode

Datatype:
Numerisk (enhed: dage)
Minimum værdi:
1
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter definerer det maksimale antal dage mellem skift af adgangskode.

Når aldersgrænsen er nået, kan brugen ikke logge på systemet, før adgangskoden er blevet skiftet.

Der kan på den enkelte bruger angives, at brugeren er undtaget fra denne begrænsning - brugerens adgangskode udløber dermed ikke.