Parameter: Udelad processering af bestilling ved fremfinding

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Dette er en skjult systemindstilling (vises ikke i webklient).

Hvis parameteren er sat til 'Ja' vil bestillinger på materialer ikke blive processeret når materialerne plukkes.

Hvis parameteren er sat til 'Nej' vil fremfinding virke på normal vis.