Parameter: Maksimal varighed af hver processeringsrunde

Datatype:
Antal (sekunder)
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, hvor mange sekunder transaktionsprocesseringen maksimalt må køre, før der startes forfra med en ny runde. Dette har specielt betydning, når der er kø i processeringen.

Sammen med parameteren "Maksimalt antal transaktioner processeret i hver runde" styrer dette, hvor ofte der kigges på nyankomne transaktioner, som kan komme foran i prioriteringen. Der startes en ny runde, når mindst én af grænserne er nået.

Sættes disse parametre for lavt, øges overhead i processeringen, og det samlede antal transaktioner pr. sekund vil blive mindre.

Sættes disse parametre for højt, vil der kunne gå længere tid, inden nye højt prioriterede transaktioner opdages, og brugerne kan opleve træghed i systemet.