Parameter: Tid inden fejlede transaktioner forsøges igen

Datatype:
Antal (sekunder)
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, hvor mange sekunder transaktionsprocesseringen skal vente, før fejlede transaktioner prøves igen.

Dette gælder dog ikke transaktioner, der er fejlet på grund af ugyldige eller manglende data. Disse forsøges kun processeret igen, hvis de refererede data dukker op.

Bemærk: Transaktioner, der først skal processeres senere på grund af et konfigureret tidsvindue, fanges også af denne funktionalitet. Parameteren bør derfor ikke sættes alt for højt.