Parameter: Sluttidspunkt for servicevinduet for transaktionsprocessering

Datatype:
Tidspunkt (hh:mm)
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Sluttidspunkt for servicevinduet, hvor der ikke alarmeres, hvis køen af transaktioner bliver for lang. Tilsvarende findes en parameter til at konfigurere et starttidspunkt.

Tidspunktet kan vælges ved hjælp af to valglister - en med timer (0-23) og en med minutter i 5 minutters intervaller (0-55)