Parameter: Anvend forsidebilleder

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver, om mobilklient og webklient anvender forsidebilleder.