Rapport: Fremfindingsoversigt

Denne rapport giver en oversigt over antallet af fratagninger til bestillinger og opfyldning samt materialer ikke fundet. Antallet er opdelt på filialer og perioder.

Rapporten tæller det antal materialer, der er blevet påvirket i forbindelse med fremfindingen. Materialer fremfundet til bestillinger, rotationsordrer, opfyldning af opstillingsgrupper og opfyldning af udstillingsforløb optælles separat.

Antallet af materialer, der ikke blev fundet, dækker alle ordretyper (bestilling, opfyldning, autokassation, materialepleje, ...). Bemærk specielt for bestillinger, at en enkelt bestilling, der trykkes "ikke fundet" til, kan give anledning til, at et eller flere materialer registreres "ikke fundet".

Rapporten kigger kun på de handlinger, der er blevet foretaget gennem IMS med mobilklienten. Fratagninger foretaget af BS medregnes ikke.

Følgende materialer medregnes ikke:


Parametre


Output


Kolonner