Materialer

Et materiale dækker over et fysisk eksemplar af en titel. Materialerne overføres til IMS fra BS.

Foruden informationerne defineret på titelniveau indeholder et materiale en række profiloplysninger fra BS:

Derforuden supplerer IMS med sine egne oplysninger om materialet:

Et materiale identificeres entydigt via dets materiale-id, som styres gennem BS.


Med i IMS eller ej

Et materiale betragtes som "udenfor IMS", hvis disse betingelser begge er opfyldt:

At et materiale er holdt udenfor IMS har bl.a. indflydelse på anvisning af materialet og automatisk livscyklushåndtering. Desuden vil visse rapporter ikke medregne materialet.