Rapport: Udvikling i antal ventende bestillinger

Denne rapport giver en oversigt over udviklingen i antallet af bestillinger klar til at blive fremfundet. Der måles på tidspunkter med udgangspunkt i tidspunktet for periodens start.

Rapporten kigger kun på bestillinger og medtager således ikke opfyldningsordrer, kassationsordrer og materialeplejeordrer.

Der kan angives et antal timer, bestillingen skal have ligget til filialen, før den tælles med. Dermed kan man se bort fra bestillinger, som kun har ligget klar i kort tid.

Da rapporten kigger i de historiske data for både bestillinger og materialer, skal der forventes lidt svartid.

Bemærk:


Parametre


Output


Kolonner