Parameter: Udelad fremfinding i utilgængelige transportenheder

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om materialer placeret i utilgængelige transportenheder medtages under fremfinding samt ved automatisk generering af reduktionsordrer og fejlretningsordrer.

Hvis denne parameter er sat til "Ja", vil evt. fremfindingsordrer, der peger på materialer placeret i utilgængelige transportenheder, blive udeladt fra mobilklientens fremfindingslister. Ligeledes vil materialer i utilgængelige transportenheder ikke komme i betrækning når der genereres reduktionsordrer af den automatisk livscyklushåndtering eller fejlretningsordrer af den automatisk fejlretning af forkert placerede materialer.

Hvis parameteren er sat til "Nej", vises fremfindingsordrerne, selv om materialerne er placeret i utilgængelige transportenheder, og materialerne vil indgå i den automatiske generering af reduktions- samt fejlretningsordrer..

Hvis denne parameter er sat til "Ja", har det direkte indflydelse på selve beregningen af en fremfindingsordre ud fra en bestilling, da materialer på alternative placeringer (og evt. andre filialer) vil blive forsøgt anvendt i stedet.