Rapport: Regel- og handlingsoversigt

Denne rapport giver et overblik over, hvor mange titler og materialer hver livscyklusregel matcher, samt hvor mange automatiske handlinger den potentielt vil medføre.


Parametre


Output


Kolonner