Rapport: Centralt overblik udvikling

Denne rapport giver overblik over, hvordan materialerne metermæssigt fordeler sig mellem udlånsfilialerne, materialehotellerne og udlån over tid, så man kan følge eventuelle forskydninger i fordelingen og udviklingen i den samlede beholdning. Hver række i rapporten angiver materialefordelingen i meter og i procent for et bestemt tidspunkt.

Fordelingen af materialer opgøres for den dag, der er angivet som start for perioden (på et bestemt tidspunkt - typisk kl. 00:00), og derefter laves samme opgørelse for de dage, der svarer til det tidsmæssige mellemrum angivet i feltet Interval. For dagen, der er angivet som periodens slutning, laves der også en opgørelse uanset om den passer med intervalangivelsen. Hver opgørelse af materialefordelingen giver en række i rapporten.


Følgende materialer medregnes ikke:

Parametre


Output


Kolonner