Rapport: Udvikling i omsætning for en udstillingsgruppe i en periode

Denne rapport viser udviklingen i omsætningen for en udstillingsgruppe i en periode. Resultatet har en række for hver delperiode, som perioden opdeles i. Rapporten tager udgangspunkt i de materialer, der matcher udstillingsgruppen.

Materialer, der er græsset, er udlånt direkte og ikke på baggrund af en bestilling.

Det gennemsnitlige antal materialer i udstillingsgruppen findes ved at tælle de enkelte materialer med justeret for den del af perioden, materialet rent faktisk var i udstillingsgruppen. Har et materiale kun været med i halvdelen af perioden, tæller materialet som et halvt materiale.

Antal græsninger pr. dag pr. materiale i udstillingsgruppen er beregnet ved at dividere antallet af græsninger med det gennemsnitlige antal materialer i udstillingsgruppen og derefter dividere med antallet af dage i perioden.

Materialer tælles ikke med i denne rapport, hvis de er eksluderet fra IMS eller ikke er udlånbare.

Datagrundlaget for denne rapport beregnes hver nat. Der tilføjes data for det sidste døgn i et natligt job. Datagrundlaget beregnes inden Automatisk opfyldning af udstillingsforløb.

Bemærk, at allerede beregnede data for rapporten ikke genberegnes, hvilket betyder, at rapporten viser resultater baseret på udstillingsgrupperne, som de så ud på det tidspunkt, data blev beregnet.

Parametre


Output


Kolonner