Automatisk opfyldning af udstillingsforløb

Automatisk opfyldning af udstillingsforløb kan sørge for, at der hentes materialer fra et materialehotel eller en almindelig udlånsfilial, hvis beholdningen i udstillingsforløbet bliver for lav.

Funktionens virkemåde

Funktionen kører en gang i døgnet – om natten. Funktionen genererer udstillingsordrer til den mobile enhed, så materialer fremfindes for at blive sendt til central sortering. Herfra vil de blive anvist til udstilling på en filial - et udstillingsforløb.

Hver kørsel følger denne fremgangsmåde:

Opfyldningspunktet for udstillingsforløb er det punkt, den automatiske opfyldning vil forsøge at fylde udstillingsforløbet op til. Opfyldningen går i gang, når beholdningen er under opfyldningspunktet. Der er altså ikke tale om, at beholdningen skal nå under ét punkt, hvorefter der fyldes op til et andet punkt. Kun opfyldningspunktet skal bruges.

Hvilke materialer må vælges til opfyldning?

En række betingelser skal være opfyldt, for at et materiale er en mulig kandidat til opfyldning: