Rapport: Udstillingsforløb

Denne rapport giver et overblik over de konfigurerede udstillingsforløb. Resultatet har en række for hvert udstillingsforløb med oplysninger om både det konkrete udstillingsforløb og den bagvedliggende udstillingsgruppe.

Antal materialer i udstillingsgruppen er antallet af materialer, der matcher udstillingsgrupperne ifølge den seneste natlige beregning.

Parametre


Output


Kolonner