Udstillingsforløb

Et udstillingsforløb bruges til at organisere en udstilling på en filial i en periode, bestemt ved en start dato og (måske) en slut dato. Indenfor perioden betegnes udstillingsforløbet som værende aktivt.

Udstillingsforløbets materialer er defineret af den underliggende udstillingsgruppe, der bestemmer, hvilke materialer der kan indgå i udstillingen.

Til udstillingsforløbet er der knyttet et antal lokaliteter, som udstillingens materialer placeres på. Kapacitet og beholdning for udstillingsforløbet beregnes ud fra antallet af materialer (andre steder anvendes lokaliteternes længde og materialernes tykkelse). Der skal på udstillingsforløbet angives et minimum og maksimum for det antal materialer, der ønskes i udstillingen. En lokalitet kan ikke tilhøre flere forskellige udstillinger på samme tid.

Det er på udstillingsforløbet angivet, hvilken afdeling materialer anvist til udstillingsforløbet skal anvises til. Dette kan bruges til at styre den efterfølgende udsortering af materialerne.

IMS sørger for, at udstillingen løbende suppleres, hvis der mangler materialer. Dette foregår på to måder:

Efterhånden som materialer fysisk placeres i udstillingen, skal materialerne registreres ind på de specifikke lokaliteter, så de kan regnes med i udstillingens beholdning.

Den automatiske fejlretning kan danne ordrer til at få fjernet materialer, der ikke hører til på udstillingsforløbets lokaliteter.

Lukkede udstillingsforløb

Det er muligt at angive på et udstillingsforløb, at det er lukket. For aktive udstillingsforløb har det flere konsekvenser:

Bemærk: Hvis udstillingsforløbet ikke er aktivt, spiller det ikke nogen rolle, om udstillingen er åben eller lukket.