Rapport: Fordeling af materialer på flydkoder

Denne rapport giver et overblik over fordelingen af materialer på flydkoder. Den nuværende fordeling kan sammenholdes med fordelingen der opnås ved automatisk opdatering af flydkoder.

Når den automatiske opdatering af flydkoder har kørt vil kolonnerne "Aktuelt antal materialer med flydkode" og "Beregnet antal materialer med flydkode" være ens for hver flydkode.

Materialer der indstillet til "flydkode låst" vil ikke blive opdateret i forbindelse med den automatiske opdatering af flydkoder.

Automatisk opdatering af flydkoder kan slås til/fra. Se Automatisk opdatering af flydkoder.

Kasserede, slettede og eksluderede materialer får ikke automatisk opdateret deres flydkode. De tæller heller ikke med i datagrundlaget for denne rapport.

Parametre

Ingen parametre.

Output


Kolonner