Parameter: Automatisk opdatering af flydkoder

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver om den automatiske opdatering af flydkoder er aktiv.

Hvis parameteren er "Ja", vil alle materialers flydkoder blive opdateret i forhold til flydkode-konfigurationen.

Opdateringen foregår i tidsvinduet, der er konfigureret med parametrene Starttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer og Sluttidspunkt for tidsvinduet for aktivering af filialkonfigurationer.

Bemærk: