P19 Opstillinger

Opstillingerne fra BS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at se kode og navn for en opstilling, og for at redigere, hvorvidt opstillingen er aktiv eller inaktiv.

Afhængigt af systemts indstilling og brugerens rettigheder, kan det også være muligt at redigere navn og kode for opstillingen.

Hint: Når flere opstillinger skal deaktiveres på samme tid, er det praktisk at medtage inaktive opstillinger i oversigten ved at markere afkrydsningsfeltet 'Medtag inaktive'. Det sikrer, at oversigten ikke hopper til toppen, hver gang en opstilling bliver deaktiveret.

HOVEDSIDE (P19): Opstillinger fra BS

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun opstillinger der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive opstillinger'-afkrydsningsfelt Inaktive opstillinger kan enten vises eller skjules
Tabel med opstillinger Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Kode
  • Navn
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte opstilling (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte opstilling, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

DIALOG (P19.1): Redigér opstilling

Element Beskrivelse
Felt til kode Unik kode til at identificere opstillingen
Felt til navn Navn til at beskrive den valgte opstilling
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om opstillingen er aktiv