P20 Delopstillinger

Delopstillingerne fra BS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at se kode og navn for en delopstilling, og for at redigere, hvorvidt delopstillingen er aktiv eller inaktiv.

Afhængigt af systemts indstilling og brugerens rettigheder, kan det også være muligt at redigere navn og kode for delopstillingen.

Hint: Når flere delopstillinger skal deaktiveres på samme tid, er det praktisk at medtage inaktive delopstillinger i oversigten ved at markere afkrydsningsfeltet 'Medtag inaktive'. Det sikrer, at oversigten ikke hopper til toppen, hver gang en delopstilling bliver deaktiveret.

HOVEDSIDE (P20): Delopstillinger fra BS

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun delopstillinger der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive delopstillinger'-afkrydsningsfelt Inaktive delopstillinger kan enten vises eller skjules
Tabel med delopstillinger Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Kode
  • Navn
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte delopstilling (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte delopstilling, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

DIALOG (P20.1): Redigér delopstilling

Element Beskrivelse
Felt til kode Unik kode til at identificere delopstillingen
Felt til navn Navn til at beskrive den valgte delopstilling
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om delopstillingen er aktiv