P32 Materialetyper


Materialetyperne fra BS indeholder en kode og et tilhørende navn. Denne side giver mulighed for at se kode og navn for en materialetype, og for at redigere, hvorvidt materialetypen er aktiv eller inaktiv.

Afhængigt af systemts indstilling og brugerens rettigheder, kan det også være muligt at redigere navn og kode for materialetypen.

Hint: Når flere materialetyper skal deaktiveres på samme tid, er det praktisk at medtage inaktive materialetyper i oversigten ved at markere afkrydsningsfeltet 'Medtag inaktive'. Det sikrer, at oversigten ikke hopper til toppen, hver gang en materialetype bliver deaktiveret.

HOVEDSIDE (P32): Materialetyper fra BS

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun materialetyper der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive materialetyper'-afkrydsningsfelt Inaktive materialetyper kan enten vises eller skjules
Tabel med materialetyper Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Kode
  • Navn
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte materialetype (dialogboksforklaring)
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialog med detaljerede oplysninger for den valgte materialetype, men oplysningerne kan ikke redigeres (dialogboksforklaring)

DIALOG (P32.1): Redigér materialetype

Element Beskrivelse
Felt til kode Unik kode til at identificere materialetypen
Felt til navn Navn til at beskrive den valgte materialetype
'Aktiv'-afkrydsningsfelt Angiver om materialetypen er aktiv