P34 Mine oplysninger

Når en bruger er logget på IMS webklienten, kan brugerens oplysninger vises på denne side. Der er mulighed for at se følgende oplysninger, der er tilknyttet brugeren:

Derudover vises en tabel med rettigheder tilknyttet brugeren, men disse kan ikke redigeres fra denne side (kan derimod gøres fra siden 'Brugere').

HOVEDSIDE (P34): Mine oplysninger

Element Beskrivelse
Felt til IMS-brugernavn Unikt IMS-brugernavn
Felt til navn Navn tilknyttet brugeren
Felt til e-mail-adresse E-mail tilknyttet brugeren
Valgliste til valg af sprog Sprog tilknyttet brugeren
Valgliste til valg af standardfilial Brugerens standardfilial kan vælges blandt mulige filialer. Hvis brugeren ikke er tilknyttet en specifik filial, vælges værdien <Ingen>.
Tabel over brugerrettigheder Viser en tabel over rettigheder tilknyttet den valgte bruger. Tabellen indeholder følgende felter
  • Rolle
  • Filial