P06 Brugere

Personer skal være oprettet som brugere i IMS, for at de kan benytte web-klienten og/eller IMS funktionerne på de mobile enheder. Denne side giver mulighed for at administrere systemets brugere. Eksisterende brugere kan ses og ændres, og nye brugere kan oprettes. Brugeradministration håndteres samlet på tværs af alle filialer, og rettighed til at administrere brugere gælder derfor til hele kommunens system. Der er mulighed for at se/ændre følgende oplysninger på en bruger:

Ud over de nævnte oplysninger er der mulighed for at foretage følgende operationer:


HOVEDSIDE (P06): Brugere

Element Beskrivelse
Søgefelt Kun brugere der indeholder de indtastede søgekriterier, vises i tabellen
'Medtag inaktive brugere'-afkrydsningsfelt Inaktive brugere kan enten vises eller skjules
Tabel med brugeroplysninger Følgende oplysninger vises i tabellen
  • Brugernavn
  • Navn
  • Rettigheder
  • Seneste login (datoangivelse)
  • Aktiv (ja/nej)
Tabellen kan sorteres efter indholdet af alle kolonner undtagen 'Rettigheder'. Sorteringen aktiveres ved at klikke på det specifikke kolonnenavn, der ønskes at sortere efter.
Bruger med redigeringsrettigheder
'Redigér'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for bruger' med detaljerede brugeroplysninger for den valgte bruger, hvor oplysningerne kan redigeres
'Opret'-knap Åbner tom 'Indtast oplysninger for bruger'-dialog til oprettelse af ny bruger
'Slet'-knap Sletter den valgte bruger
Bruger uden redigeringsrettigheder
'Vis'-knap Viser dialogen 'Indtast oplysninger for bruger' med detaljerede brugeroplysninger for den valgte bruger, men oplysningerne kan ikke redigeres

DIALOG (P06.1): Indtast oplysninger for bruger

Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny bruger.

Element Beskrivelse
Felt til IMS-brugernavn Unikt IMS-brugernavn
Felt til navn Navn tilknyttet brugeren
Felt til e-mail-adresse E-mail tilknyttet brugeren
Valgliste til valg af sprog Sprog tilknyttet brugeren
Valgliste til valg af standardfilial Brugerens standardfilial kan vælges blandt mulige filialer. Hvis brugeren ikke er tilknyttet en specifik filial, vælges værdien <Ingen>.
Felt til adgangskode Ny adgangskode til at logge på IMS webklient for den specifikke bruger kan indtastes her. Den indtastede adgangskode skal opfylde følgende kompleksitetskrav for at blive accepteret
  • Adgangskoden skal have mindst x tegn (x er defineret af parameteren "Minimumslængde for adgangskoder")
  • Adgangskoden skal indeholde mindst 3 af følgende 4 grupper: Store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn
  • Adgangskoden må ikke indeholde brugernavn
  • Adgangskoden må ikke have været brugt inden for de foregående x adgangskoder (x er defineret af parameteren "Adgangskode genbrugsbegrænsning")
  • Adgangskoden skal være gentaget korrekt
'Adgangskode udløber aldrig'-afkrydsningsfelt Angiver om adgangskoden aldrig skal udløbe. Hvis dette felt ikke er markeret, vil adgangskoden udløbe inden for et specifikt antal dage (angivet af parameteren "Adgangskode gyldighedsperiode")
'Skift ved næste login'-afkrydsningsfelt Angiver om brugeren skal angive ny adgangskode ved næste login
'Bruger låst'-afkrydsningsfelt Angiver om brugeren er låst. En bruger kan være låst som følge af: En uddybende forklaring på låsning af en bruger findes under introduktionen til IMS webklienten.
'Bruger udløber'-datofelt Angiver hvilken dato brugeren udløber. Hvis brugeren skal udløbe på en bestemt dato, vælges en dato i dette felt. Hvis feltet derimod er tomt, vil brugeren ikke udløbe. På den valgte dato har brugeren ikke mulighed for at anvende webklienten.
'Blokeret indtil'-datofelt + 'Frigiv'-knap Angiver hvor længe brugeren er blokeret, hvis dette er tilfældet. 'Frigiv'-knappen kan anvendes af en administrator til at fjerne blokeringen fra brugeren.
Tabel over brugerrettigheder Viser en tabel over rettigheder tilknyttet den valgte bruger. Tabellen indeholder følgende felter
Bemærk: Ændrede rettigheder træder i kraft ved næste login
'Kopier fra bruger'-knap Viser dialogen Kopier roller fra bruger, hvor der vælges en bruger, roller skal kopieres fra.
'Tilføj'-knap Viser dialog til tilføjelse af ny brugerrettighed for den specifikke bruger (dialogboksforklaring)
'Fjern'-knap Fjerner den valgte rolle fra tabellen over brugerrettigheder

DIALOG (P06.2): Vælg rettighed

Element Beskrivelse
Valgliste med mulige roller Vælg hvilken rolle der skal tilføjes den valgte bruger
Liste med mulige filialer Vælg hvilken filial den valgte rolle er tilknyttet. Værdien <ALLE> kan vælges, hvis rollen skal tilknyttes alle filialer. Hvis det ikke er muligt at tilkoble en specifik filial til den valgte rolle, vil filialen som standard sættes til <ALLE>

DIALOG (P06.3): Kopier roller fra bruger

Element Beskrivelse
Valgliste med mulige brugere at kopiere roller fra Vælg en bruger der skal kopieres roller fra.