P35 Skift adgangskode

Denne side anvendes til at skifte adgangskode for en bruger.


HOVEDSIDE (P35): Skift adgangskode

Element Beskrivelse
Felt til nuværende adgangskode Nuværende adgangskode for den specifikke bruger
Felt til ny adgangskode Her indtastes en ny adgangskode, som skal overholde de 4 kompleksitetskrav beskrevet under 'Tekst til verificering af adgangskode'
Felt til ny adgangskode (gentag) Gentagen indtastning af ny adgangskode
'Skift adgangskode'-knap Ændrer adgangskoden for den specifikke bruger, hvis koden overholder de 4 kompleksitetskrav beskrevet under 'Tekst til verificering af adgangskode'
'Fortryd'-knap Lukker dialogen uden at foretage ændring af adgangskoden
Tekst til verificering af adgangskode Den indtastede adgangskode skal opfylde følgende kompleksitetskrav for at blive accepteret
  • ▶ Adgangskoden skal have mindst x tegn (x er defineret af parameteren "Minimumslængde for adgangskoder")
  • ▶ Adgangskoden skal indeholde mindst 3 af følgende 4 grupper: Store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn
  • ▷ Adgangskoden må ikke have været brugt inden for de foregående x adgangskoder (x er defineret af parameteren "Adgangskode genbrugsbegrænsning")
  • ▶ Adgangskoden skal være gentaget korrekt
  • ▷ Adgangskoden må ikke indeholde brugernavnet
Reglerne markeret med ▶ tjekkes løbende, når brugeren indtaster den nye adgangskode, og i dialogen vises et ikon ud for hver. Når der vises et kryds, er sikkerhedsreglen ikke overholdt, hvorimod et flueben indikerer, at reglen er overholdt. Punkterne markeret med ▷ kræver først et svar fra serveren.