Navngivne lister

Navngivne lister benyttes på mobilklienten i forbindelse med fremfinding af materialer. En navngivet liste indeholder en eller flere ordrer, som hver især refererer til ét specifikt materiale.

Den liste, der ses på de mobile enheder, beregnes dynamisk ud fra materialernes placering og BS-status. Udlånte materialer vises ikke på listen, og listen indeholder kun ordrer på de materialer, p.t. der er placeret på den filial, man er logget ind på på mobilklienten. Hvis materialet på ordren findes på en anden filial, vil ordren optræde på listen på den anden filial.

I forbindelse med håndteringen af en listeordre er det op til medarbejderen at foretage den handling (og evt. tilhørende registrering), der er relevant for materialet.