Automatisk livscyklushåndtering

Eksemplerne skal opfattes som inspiration og netop eksempler, og de skal derfor ikke forstås som en facitliste.

Data-eksempler på titelstatistik


Centralt i automatisk livscyklushåndtering er titelstatistikken. Nedenfor er der gennemgået nogle eksempler med driftsdata og den resulterende titelstatistik.

Gennemgang af konkrete data for titlen "Farlig fortid - 51606175".

Antal materialedage er et udtryk for, hvor mange eksemplarer af titlen der har været i beholdningen i den 180-dages periode, der regnes over. Beholdningen kan have ændret sig i løbet af perioden, så hvert materiale tæller med i de dage, det har været i beholdningen.

Der er aktuelt 84 eksemplarer. De har alle accessionsdato før periodens start (10.09.2016), så det giver 84 * 180 = 15120. Der har i perioden været 3 eksemplarer yderligere, som er kasserede hhv. 19-1-2017 og 6-12-2016 (2 stk.) - yderligere 305 materialedage. I alt 15425, men da IMS regner med brøkdele af dage (ned til sekunder), bliver det 15339 materialedage. Perioder, hvor et materiale ikke er i beholdningen (f.eks. kasseret), fraregnes altså.

Gennemsnitligt antal eksemplarer i beholdning beregnes som antal materialedage delt med periodens længde. 15339 materialedage i en periode på 720 dage er 85,22 (afrundet) - altså højere end det aktuelle antal på 84.

Antal udlånsdage er det samlede antal af dage, materialerne har været udlånt i perioden. Hvert materiale tæller med i det antal dage (intern regnet i sekunder), som materialet har været udlånt (inkl. frataget). 2 materialer udlånt i 7 dage ville svare til 1 materiale udlånt i 14 dage – begge dele er 14 udlånsdage. I dette tilfælde har de fleste eksemplarer inkl. de nu kasserede været udlånt flere gange - i alt Antal udlån (kun reserverbare materialer) 362 gange, så det samlet set bliver til 7948 dage.

Gennemsnitligt antal udlånte eksemplarer beregnes som antal udlånsdage delt med periodens længde: 7948 / 180 = 44,16 (afrundet).

Den gennemsnitlige udlånsprocent beregnes som antal udlånsdage delt med antal materialedage: 7948 / 15339 = 51,82 %. Det giver en indikation af, hvor godt beholdningen har været "udnyttet".

Den korrigerede udlånsprocent sammenholder det gennemsnitlige antal udlånte eksemplarer med den nuværende beholdning: 44,16 / 84 = 52,57 %. Det siger noget om, hvorvidt den nuværende beholdning passer til det historiske udlånsmønster. Det er dette tal, der er det primære sigtemiddel i forbindelse med f.eks. reduktionsregler. I dettte tilfælde er der som nævnt reduceret tidligere med de 3 kasserede eksemplarer, så derfor er den korrigerede udlånsprocent lidt højere end den gennemsnitlige.

Der har været i alt 362 udlån, hvoraf de 35 er sket på baggrund af bestillinger. Det betyder, at den gennemsnitlige Andel af udlån på baggrund af bestilling/reservering er 9,67 %


Livscyklussimulator

Der er 84 relevante eksemplarer.

Ingen eksemplarer er periodika.

Minimum 51 % af materialerne skal have samme værdi, for at værdien anvendes for titlen. Dette svarer til 43 eksemplarer af denne titel.

Eksemplar-oplysninger summeret for titlen:

Øvrige titel-oplysninger:

Optælling af nuværende eksemplarer:

Seneste udlån: 21.10.2015 13:48:29 (505 dage)

Titelstatistikken regnes 180 dage bagud (10.09.2016 - 08.03.2017).

Historik for materialerne (kun udlånbare materialer medregnet):


Gennemgang af konkrete data for titlen "Bundet af blodet - 26278422".

Antal materialedage er et udtryk for, hvor mange eksemplarer af titlen der har været i beholdningen i den 720-dages periode, der regnes over. Beholdningen kan have ændret sig i løbet af perioden, så hvert materiale tæller med i de dage, det har været i beholdningen.

Der er 3 eksemplarer. De starter alle d. 17-02-2016, da det var den dag, IMS modtog startudtræk fra BS. Det er i dag 370 dage siden. 3 * 370 er 1110, men da IMS regner med brøkdele af dage (ned til sekunder), bliver det 1108. Perioder, hvor et materiale ikke er i beholdningen (f.eks. kasseret), fraregnes også.

Gennemsnitligt antal eksemplarer i beholdning beregnes som antal materialedage delt med periodens længde. 1108 materialedage i en periode på 720 dage er 1,54 (afrundet).

Den gennemsnitlige beholdning (så vidt IMS ved) i de seneste 720 dage er ikke retvisende i dette tilfælde, hvor IMS kun har kørt i 370 dage. Det kan derfor være en god idé at nedjustere "Antal dage der kigges bagud" i de generelle systemparametre.

Da ingen af de 3 materialer har været udlånt i perioden, bliver resten af gennemgangen lidt triviel for denne titel.

Antal udlånsdage er det samlede antal af dage, materialerne har været udlånt i perioden. Hvert materiale tæller med i det antal dage (faktisk sekunder), som materialet har været udlånt (inkl. frataget). 2 materialer udlånt i 7 dage ville svare til 1 materiale udlånt i 14 dage – begge dele er 14 udlånsdage.

Gennemsnitligt antal udlånte eksemplarer beregnes som antal udlånsdage delt med periodens længde. Igen bliver det misvisende at regne over en periode, der er længere, end historikken i IMS rækker tilbage.

Den gennemsnitlige udlånsprocent beregnes som antal udlånsdage delt med antal materialedage. Da der kun kigges på de dage, hvor materialerne rent faktisk har været i beholdning, giver dette tal faktisk mening, også selv om perioden er længere end historikken. Det giver en indikation af, hvor godt beholdningen har været "udnyttet".

Den korrigerede udlånsprocent sammenholder det gennemsnitlige antal udlånte eksemplarer med den nuværende beholdning. Det siger noget om, hvorvidt den nuværende beholdning passer til det historiske udlånsmønster. Det er dette tal, der er det primære sigtemiddel i forbindelse med f.eks. reduktion.

Livscyklussimulator

Der er 3 relevante eksemplarer.

Ingen eksemplarer er periodika.

Minimum 51 % af materialerne skal have samme værdi, for at værdien anvendes for titlen. Dette svarer til 2 eksemplarer af denne titel.

Eksemplar-oplysninger summeret for titlen:

Øvrige titel-oplysninger:

Optælling af nuværende eksemplarer:

Seneste udlån: 28.09.2015 15:34:53 (528 dage)

Titelstatistikken regnes 720 dage bagud (06.03.2015 - 21.02.2017).

Historik for materialerne (kun udlånbare materialer medregnet):

Simulering med titlen "Skyggebjerg, Jacob: Hvad mener du med vi - 52095506".

Livscyklussimulator

BEMÆRK: Nedenstående simulering illustrerer, hvorledes den automatiske livscyklushåndtering regner på den angivne titel. Simuleringen udfører ingen handlinger på titlen, og beregningerne gennemføres upåagtet, om titlen er låst for automatiske livscyklushandlinger, og om de automatiske livscyklushandlinger er slået til eller fra.

Titlen er IKKE låst for automatiske livscyklushandlinger.

Der er 43 relevante eksemplarer.

Ingen eksemplarer er periodika.

Minimum 51 % af materialerne skal have samme værdi, for at værdien anvendes for titlen. Dette svarer til 22 eksemplarer af denne titel.

Eksemplar-oplysninger summeret for titlen:

Øvrige titel-oplysninger:

Optælling af nuværende eksemplarer:

Seneste udlån: 03.09.2016 09:13:41 (347 dage)

Titelstatistikken regnes 450 dage bagud (23.05.2016 - 15.08.2017).

Historik for materialerne (kun udlånbare materialer medregnet):

Den korrigerede udlånsprocent sammenholder det gennemsnitlige antal udlånte eksemplarer (9,47) med den nuværende beholdning (43). Det siger noget om, hvorvidt den nuværende beholdning passer til det historiske udlånsmønster. Det er dette tal, der er det primære sigtemiddel i forbindelse med f.eks. reduktion.

Match med livscyklusreglerne:
Titlen matcher følgende livscyklusregler:

Den højest prioriterede regel, titlen matcher, er "reduk. vo/skøn 1 1/2 år (40%)".

Reglen angiver ikke en kategori.

Reglen angiver reduktion.
Der reduceres, til mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

Der skal kasseres 20 eksemplarer.

Der skal udpeges et materiale til kassation.
De materialer, der opfylder reglens betingelser, prioriteres efter følgende kriterier:

Det første materiale på listen (4960038709) er højest prioriteret og blev udpeget til kassation.

Reglen angiver ikke supplering.