Opstillingsgrupper

Eksemplerne skal opfattes som inspiration og netop eksempler, og de skal derfor ikke forstås som en facitliste.

Nedenfor er der anført en stribe eksempler på opstillingsgrupper og definitioner til disse.


Anvendelse af delopstilling med børnekode


Materialer med børnekoder spreder sig over mange klassifikationsmærker. Derfor kan en mulighed være at bruge delopstillingen som afgrænsning, hvis der er anvendt én eller få koder i delopstillingen som fælles betegnelse for disse. I eksemplet er der lavet en definition med <bi> Billedbøger med at alfabetisk udsnit a-j?. Bemmærk at der ikke er sortering eller afgrænsning på klassefikationen, hvilket medfører, at alle klassemærker kommer med.
I eksemplet er definitionen lavet som en niveau 2, så evt. undtagelser kan laves på niveau 3 eller højere.
Søges materielerne i opstillingsgruppen frem, så ses det, at materialerne kommer med på tværs af klassifikationerne.


Anvendelse af mellemrum i klassifikation


Klassifikationen består i mange tilfælde af både DK5 og noget tekst. Typisk eksempel er 99.4 ANDERSEN H. C.
I dissse tilfælde er det afgørende at forstå forskellen, hvis det opdele så fint. Det dobbelte mellemmrum stammer fra datagrundlaget i bibliotekssystemet, og det bruges f.eks. til at kunne skelne det dobbelte efternavn fra efternavn fornavn. Denne udfordring dukker kun op, når der er behov for at opdele meget fint i klassifikationen, og håndteringsformen fra bibliotekssystemt er altså begrundet med at have mulighed for at skelne mellem svendsen pedersen, michael og svendsen, peder.
Ved konfigurationsarbejdet skal der i den situation overvejes nøje, hvad der skal med.

Denne opstillingsgruppe er defineret med 1 mellemrum i klassifikationen. Denne opstillingsgruppe er defineret med 2 mellemrum i klassifikationen. Søges materielerne i første opstillingsgruppe frem, så er der INGEN materialer.
Søges materielerne i anden opstillingsgruppe frem, så kommer 99.4 ANDERSEN H. C. F. 1805 med.
Dette kan illustreres yderligere ved at søge med 2 forskellige klassifikations-intervaller, det første med et mellemrum i startværdien: Her er der kun meget få materieler, primært dobbelt-efternavnene. Her kommer alle posterne med inkl. dobbelt-efternavnene.