Parameter: Tillad filial som destination for rotationsordrer

Datatype:
Ja/nej
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter bestemmer, om den automatiske rotation i opstillingsgrupper må bruge denne filial som destination for rotationsordrer.

Hvis parameteren er "Ja", må filialen bruges som destination for rotationsordrer.

Hvis parameteren er "Nej", må filialen ikke bruges, og der dannes ikke rotationsordrer med filialen som destination.

Det anbefales, at parameteren sættes til "Ja" på systemniveau, og at parameteren sættes til "Nej" for de filialer, der ikke skal kunne modtage materialer fra automatisk rotation.