Automatisk rotation i opstillingsgrupper

Automatisk rotation i opstillingsgrupper kan sørge for, at materialer der har "stået stille" i længere tid, flyttes til en ny filial. Det medfører en løbende udskiftning af materialesamlingen på de forskellige filialer.

Funktionens virkemåde

Funktionen kører en gang i døgnet – om natten. Funktionen genererer rotationsordrer til fremfinding på den mobile enhed.

Hver kørsel følger denne fremgangsmåde for hver filial:


Hvilke materialer må vælges til rotation?

En række betingelser skal være opfyldt, for at et materiale er en mulig kandidat til rotation: