Parameter: Default meter-maks

Datatype:
Numerisk (enhed: %)
Minimum værdi:
0
Maksimum værdi:
100
Må være tomt:
Nej
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Ja

Beskrivelse


Denne parameter angiver en default for den maksimale beholdning i en opstillingsgruppe målt i procent af det samlede antal hyldemeter.

Sættes værdien f.eks. til 50, vil systemet kun fylde opstillingsgruppen op til 50% af dens kapacitet.

Værdien kan sættes på system- eller filialniveau, men den kan også angives mere specifikt for den enkelte opstillingsgruppe.

Specielt for materialehoteller - hvor der ikke anvendes opstillingsgrupper - gælder, at parameteren på filialniveau (eller systemniveau) anvendes som maksimal fyldningsgrad for alle filialens lokaliteter.