Materialehoteller

En eller flere filialer kan være udpeget som materialehotel. Dette betyder, at filialen må modtage de materialer, der ikke er plads til på de almindelige filialer. Det kan også for en titel være angivet, at disse materialer altid skal opbevares på et materialehotel, når de ikke er udlånt.

På en filial, der anvendes som materialehotel, vil man typisk ikke anvende opstillingsgrupper, og filialen har dermed ikke noget grundlæggende "behov" for materialer.

En filial udpeges som materialehotel via parameteren "Filialen er et materialehotel".

Følgende parametre er relevante for et materialehotel:


Prioritering af materialehoteller

I en IMS-installation kan der findes og anvendes vilkårligt mange materialehoteller, som også ses og behandles som filialer. Materialehotellerne skal have en simpel prioritering, der anvendes, når algoritmen skal finde et materialehotel for et materiale, der ikke sendes til en udlånsfilial. Denne prioritering angives på filialerne via parameteren "Materialehotel prioritering".

Foretrukket materialehotel

Der kan for hver enkelt udlånsfilial være angivet et "foretrukket materialehotel". Hvis materialet har fast tilhørsforhold på en filial, og denne filial har et foretrukket materialehotel angivet via parameteren "Foretrukket materialehotel", anvises materialet til dette materialehotel, hvis der er plads. Er der ikke plads, anvendes den almindelige prioritering.