Parameter: Antal dage før manuelle listeordrer automatisk slettes

Datatype:
Numerisk (antal døgn)
Må være tomt:
Ja
Kan sættes på systemniveau:
Ja
Kan sættes på filialniveau:
Nej

Beskrivelse


Denne parameter angiver det antal dage, der forløber, inden manuelle listeordrer automatisk bliver slettet.

Der regnes i hele døgn målt fra ordrens oprettelsestidspunkt til kørslen af det job, der rydder op i ordrerne (kører typisk om natten). Sættes parameteren til 0, slettes alle manuelle listeordrer ved førstkommende kørsel. Sættes parameteren til 1, slettes de ordrer, der var mindst 1 døgn gamle, osv.

Hvis parameteren ikke er sat, bliver manuelle listeordrer ikke slettet automatisk.